Norsk rettstidende

Norsk Retstidende blir elektronisk i 2016

Årgang 2015 blir den siste papirbaserte årgangen for Norsk Retstidende. Hva skjer videre?

Nyhet    29. januar 2016    👤Lovdata

På oppdrag fra Advokatforeningen har Lovdata, med Nils Erik Lie som redaktør, levert satsen for Norsk Retstidende siden 2012. Fra 2016 tar Lovdata over som produsent, og heftene vil komme i elektronisk form. Nils Erik Lie fortsetter som redaktør. Mer informasjon om hvordan man kan tegne abonnement på de elektroniske heftene kommer snart på Lovdatas nettsider.


Hvordan henvise til høyesterettsavgjørelser fra og med 2016

Samtidig som produksjonen av Norsk Retstidende fra 2016 blir elektronisk, er det naturlig at den tradisjonelle Rt-henvisningen med år og sidetall erstattes av det allerede eksisterende HR-nummeret. For saker før 2016 kan man selvsagt fortsatt bruke Rt-henvisningen, men fra og med 2016 vil HR-nummeret være den mest presise henvisningen til en høyesterettsavgjørelse.  Det finnes kun én sak for hvert nummer.  Den avsluttende bokstaven angir hva slags avgjørelse det er:  HR-2016-106-A er en avdelingssak, HR-2016-76-U er en avgjørelse fra ankeutvalget.  Et nummer som avsluttes med S er en storkammersak, og et nummer som avsluttes med P er en plenumsak.