Norsk rett tilpasses EUs regelverk

I en rapport, som ble lagt frem tirsdag 8. mars, slås det fast at én av ti sivile saker i Høyesterett nå er relatert til EØS-avtalen. Rapporten, som er en del av Europautredningens arbeid, er tilgjengelig i Lovdatas abonnementssystem. Her er det klikkbare lenker til  rettsavgjørelser, EØS/EU-regelverk og norske rettsregler som omtales i rapporten.

Søketips    9. mars 2011    👤Lovdata

I en rapport, som ble lagt frem tirsdag 8. mars, slås det fast at én av ti sivile saker i Høyesterett nå er relatert til EØS-avtalen. Rapporten, som er en del av Europautredningens arbeid, er tilgjengelig i Lovdatas abonnementssystem. Her er det klikkbare lenker til  rettsavgjørelser, EØS/EU-regelverk og norske rettsregler som omtales i rapporten.

Rapporten, som er gjennomført av stipendiat Halvard H. Fredriksen ved Universitetet  i Bergen, baserer seg på en gjennomgang av nærmere 1000 rettsavgjørelser i norske domstoler fra EØS-avtalen trådte i kraft i 1994 og frem til i dag. Rapporten viser at norske domstoler svært sjelden konkluderer med at det er motstrid mellom norske rettsregler og regelverk fra EU. Høyesterett har kun spurt EFTA-domstolen til råds tre ganger siden 1994, og rapporten viser til at det bare har vært avsagt seks rettskraftige dommer der det slås fast at EØS-regelverket er i strid med norske rettsregler.

I Lovdatas abonnementssystem Lovdata Online finner du samtlige høyesterettsavgjørelser fra og med 1987 og samtlige publiserte høyesterettsavgjørelser fra og med 1925. Systemet inneholder også mer enn 55.000 lagmannsrettsavgjørelser og mer enn 13.000 tingrettsavgjørelser. Bestill et abonnement ved å fylle ut bestillingsskjemaet.