Norske sammendrag av avgjørelser fra Menneskerettsdomstolen

På Lovdatas åpne nettsted finner du sammendrag på norsk av avgjørelser avsagt av Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. De er utarbeidet av Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Sammendragene blir liggende i ca ett år etter at de er oversendt Lovdata – uavhengig av hvor gamle avgjørelsene er.

Søketips    6. oktober 2008    👤Lovdata   

På Lovdatas åpne nettsted finner du sammendrag på norsk av avgjørelser avsagt av Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. De er utarbeidet av Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Sammendragene blir liggende i ca ett år etter at de er oversendt Lovdata – uavhengig av hvor gamle avgjørelsene er.

De sakene det lages norske sammendrag av er i første rekke avgjørelser i kategori 1 (de viktigste sakene) og avgjørelser hvor Norge er part.

Du kan foreta søk i den løpende teksten eller i spesielle felt, som for eksempel i feltet innklaget. Ved å skrive Norge i dette feltet, vil resultatlisten inneholde sammendrag av avgjørelser, der Norge er innklaget.

Andre inngangsporter til sammendragene er et kronologisk register og et alfabetisk register der avgjørelsene ligger sorter på partsnavnene.

Du kan lese eller ta utskrift av sammendragene gratis. Ønsker du å videreformidle eller utnytte sammendragene kommersielt, kreves særskilt avtale med Lovdata. Les betingelsene for bruk av basen.