NOU angående mellomlagerløsning av radioaktivt avfall mv.

NOU-2011-2 Mellomlagerløsning for brukt reaktorbrensel og langlivet mellomaktivt avfall er nå lagt inn i Lovdatas abonnementssystem. Utvalgets flertall anbefaler at organisatoriske og økonomiske rammebetingelser rundt en mellomlagring av brukt brensel og annet radioaktivt avfall avklares så raskt som mulig. Det anbefales videre at det settes i gang en forstudie med tanke på videre prosess, slik at brukt brensel med dårlig lagringskapasitet overføres på en form egnet for langtids lagring og deponering. 

Nyhet    24. mars 2011    👤Lovdata   

 

NOU-2011-2 Mellomlagerløsning for brukt reaktorbrensel og langlivet mellomaktivt avfall er nå lagt inn i Lovdatas abonnementssystem. Utvalgets flertall anbefaler at organisatoriske og økonomiske rammebetingelser rundt en mellomlagring av brukt brensel og annet radioaktivt avfall avklares så raskt som mulig. Det anbefales videre at det settes i gang en forstudie med tanke på videre prosess, slik at brukt brensel med dårlig lagringskapasitet overføres på en form egnet for langtids lagring og deponering. 

 

Det er klikkbare lenker til Stortingsdokumenter og lover/forskrifter som nevnes i NOU’en.

 

Bestill et abonnement på Lovdata Online i dag og få tilgang til flere interessante forarbeidsdokumenter og til et bredt spekter av andre rettskilder.