Ny database i Lovdata - vedtatte, ikke-sanksjonerte lover

Lovdata har laget en ny database med vedtatte, ikke-sanksjonerte lover. I denne basen vil man kunne finne de lover som Stortinget har vedtatt, men som ennå ikke er sanksjonert av Kongen i statsråd.

Lovtidend    14. august 2003    👤Knut Davidsen   

Lovene har i basen dato og nummer etter Odelstingsbeslutningen, men vil få ny dato og nytt nummer når de sanksjoneres av Kongen. Inngangsportene er vedtaksdato eller alfabetisk oversikt over titlene til lovene. Lovene vil ved sanksjon bli gjeldende, ikrafttredelsestidspunkt vil være bestemt i loven eller bestemmes av Kongen. Etter statsråd vil de lover som sanksjoneres kunngjøres i Norsk Lovtidend Avd. I.