Ny database i Lovdatas betalsystem: Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester.

Nemnda ble opprettet 1. januar 2005 og behandler tvister som gjelder forbrukeres forhold til eiendomsmeglingsforetak som er tilsluttet nemnda. Klagene kan gjelde alle tvister som springer ut av kontraktsforholdet mellom eiendomsmegleren/advokaten og forbrukeren. Nemndas uttalelser er rådgivende for partene.

Nyhet    19. februar 2007    👤Lovdata   

Nemnda ble opprettet 1. januar 2005 og behandler tvister som gjelder forbrukeres forhold til eiendomsmeglingsforetak som er tilsluttet nemnda. Klagene kan gjelde alle tvister som springer ut av kontraktsforholdet mellom eiendomsmegleren/advokaten og forbrukeren. Nemndas uttalelser er rådgivende for partene.

I Lovdatas betalsystem – Lovdata Online -  lenkes tilhørende rettskilder og dokumenter til hverandre.  Med utgangspunkt i en paragraf for eksempel i eiendomsmeglingsloven eller avhendingslova, vil du således få direkte tilgang til de uttalelsene fra Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester som henviser til paragrafen.  Du kan selvsagt også foreta søk i uttalelsene – enten på ord som skal finnes i den løpende teksten eller i faste felt - på for eksempel saksnummer eller dato.

Les gjerne om innholdet i Lovdata Online og bestill et abonnement ved å fylle ut bestillingsskjemaet.