Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Ny forbrukerklagelov

Den nye forbrukerklageloven, som trer i kraft 1. mars 2017, skal behandle tvister om kjøp av ting til forbruker, tvister om avtaler etter angrerettloven og tvister om håndverkertjenester etter håndverkertjenesteloven.

Lovtidend    1. mars 2017    👤Knut Davidsen   

Lov 17. februar 2017 nr. 7 om Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven) fyller kravene i EU-direktivet om utenrettslig tvisteløsning. Forbrukerklageutvalget kan behandle saker som gjelder forbrukerkjøp, saker etter lov 20. juni 2014 nr. 27 om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) og saker etter lov 16. juni 1989 nr. 63 om håndverkertjenester. I tillegg kan Forbrukerklageutvalget treffe bindende avgjørelser i andre saker hvor Forbrukerrådet har meklet uten å komme til minnelig løsning, og saken anses prinsipiell. Loven er en videreføring av lov 28. april 1978 nr. 18 om om behandling av forbrukertvister, denne loven oppheves fra samme dato.