Ny forsinkelsesrentesats

Fra 1. januar 2013 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 8,50 %, jf. forskrift 19. desember 2012 nr. 1340. Rentesatsen er dermed uforandret fra siste fastsettelse 1. juli 2012, se forskrift 21. juni 2012 nr. 565 om renter ved forsinket betaling.

Lovtidend    27. desember 2012    👤Knut Davidsen   

Fra 1. januar 2013 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 8,50 %, jf. forskrift 19. desember 2012 nr. 1340. Rentesatsen er dermed uforandret fra siste fastsettelse 1. juli 2012, se forskrift 21. juni 2012 nr. 565 om renter ved forsinket betaling.

Renten ved forsinket betaling fastsettes to ganger i året ut fra den pengepolitiske styringsrenten slik denne er fastsatt av Norges Bank per 1. januar og 1. juli det aktuelle år tillagt minst 7 prosentpoeng. Norge følger med dette opp et EU-direktiv om forsinket betaling.

Finansdepartementet er ansvarlig for vedtakene, som er hjemlet i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd første og annet punktum, jf. delegeringsvedtak 12. desember 2003 nr. 1509. Du kan lese mer om forsinkelsesrenten på Finansdepartementets hjemmeside.