Ny forsinkelsesrentesats

Fra 1. januar 2010 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 8,75 %, jf. forskrift 17. desember 2009 nr. 1599. Rentesatsen er justert opp med 0,50 prosentpoeng fra siste fastsettelse, se forskrift 26. juni 2009 nr. 862.

Lovtidend    21. desember 2009    👤Knut Davidsen   

Fra 1. januar 2010 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 8,75 %, jf. forskrift 17. desember 2009 nr. 1599. Rentesatsen er justert opp med 0,50 prosentpoeng fra siste fastsettelse, se forskrift 26. juni 2009 nr. 862.

Renten ved forsinket betaling fastsettes to ganger i året ut fra den pengepolitiske styringsrenten slik denne er fastsatt av Norges Bank per 1. januar og 1. juli det aktuelle år tillagt minst 7 prosentpoeng. Norge følger med dette opp et EU-direktiv om forsinket betaling.

Finansdepartementet er ansvarlig for vedtakene, som er hjemlet i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd første og annet punktum, jf. delegeringsvedtak 12. desember 2003 nr. 1509. Du kan lese mer om forsinkelsesrenten på Finansdepartementets hjemmeside.