Ny forsinkelsesrentesats

Fra 1. januar 2009 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 10,00 %, jf. forskrift 17. desember 2008 nr. 1407. Rentesatsen er justert ned med 2,75 prosentpoeng fra siste fastsettelse. Renten ved forsinket betaling fastsettes to ganger i året ut fra den pengepolitiske styringsrenten slik denne er fastsatt av Norges Bank per 1. januar og 1. juli det aktuelle år tillagt minst 7 prosentpoeng.

Lovtidend    18. desember 2008    👤Knut Davidsen   

Fra 1. januar 2009 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 10,00 %, jf. forskrift 17. desember 2008 nr. 1407. Rentesatsen er justert ned med 2,75 prosentpoeng fra siste fastsettelse. Renten ved forsinket betaling fastsettes to ganger i året ut fra den pengepolitiske styringsrenten slik denne er fastsatt av Norges Bank per 1. januar og 1. juli det aktuelle år tillagt minst 7 prosentpoeng.

Finansdepartementet er ansvarlig for vedtakene, som er hjemlet i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd første og annet punktum, jf. delegeringsvedtak 12. desember 2003 nr. 1509. Du kan lese mer om forsinkelsesrenten på Finansdepartementets hjemmeside.