Ny forsinkelsesrentesats

Fra 1. januar 2008 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 12,25 %, jf. forskrift 19. desember 2007 nr. 1498.

Lovtidend    20. desember 2007    👤Knut Davidsen   

Fra 1. januar 2008 er satsen for renter ved forsinket betaling fastsatt til 12,25 %, jf. forskrift 19. desember 2007 nr. 1498.

Rentesatsen er justert opp med 0,75 prosentpoeng. Renten ved forsinket betaling fastsettes to ganger i året ut fra den pengepolitiske styringsrenten slik denne er fastsatt av Norges Bank per 1. januar og 1. juli det aktuelle år tillagt minst 7 prosentpoeng.

Finansdepartementet er ansvarlig for vedtakene, som er hjemlet i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd første og annet punktum, jf. delegeringsvedtak 12. desember 2003 nr. 1509.

Du kan lese mer om forsinkelsesrenten på Finansdepartementets hjemmeside.