Ny forsinkelsesrentesats

Fra 1. januar 2007 er satsen for rente ved forsinket betaling fastsatt til 10,5 %, se forskrift 18. desember 2006 nr. 1475.

Lovtidend    19. desember 2006    👤Knut Davidsen   

Dette innbærer en endring i rentesatsen, som ved forskrift 30. juni 2006 nr. 752 med virkning fra 1. juli 2006 ble fastsatt til 9,75 %. Rentesatsen fastsettes to ganger i året ut fra den pengepolitiske styringsrenten slik denne er fastsatt av Norges Bank per 1. januar og 1. juli det aktuelle år tillagt minst sju prosentpoeng.

Finansdepartementet er ansvarlig for vedtakene, departementet ble 12. desember 2003 nr. 1509 delegert myndigheten etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd første og annet punktum.