Ny forsinkelsesrentesats

Fra 1. januar 2006 er satsen for rente ved forsinket betaling fastsatt til 9,25 %, se forskrift 20. desember 2005 nr. 1578.

Lovtidend    22. desember 2005    👤Knut Davidsen   

Dette innbærer en endring i rentesatsen, som ved forskrift 30. juni 2005 nr. 728 ble fastsatt til 9 %. Rentesatsen fastsettes to ganger i året ut fra den pengepolitiske styringsrenten slik denne er fastsatt av Norges Bank per 1. januar og 1. juli det aktuelle år tillagt minst sju prosentpoeng.


Finansdepartementet er ansvarlig for vedtakene, departementet ble 12. desember 2003 nr. 1509 delegert myndigheten etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd første og annet punktum.