Ny forsinkelsesrentesats

Fra 1. januar 2005 er satsen for rente ved forsinket betaling fastsatt til 8,75%, se forskrift 15. desember 2004 nr. 1626.

Lovtidend    16. desember 2004    👤Knut Davidsen   

Dette innbærer ingen endring i rentesatsen, som ved forskrift 1. juni 2004 nr. 796 ble fastsatt til det samme. Rentesatsen fastsettes to ganger i året ut fra den pengepolitiske styringsrenten slik denne er fastsatt av Norges Bank per 1. januar og 1. juli det aktuelle år tillagt minst sju prosentpoeng.

Finansdepartementet er ansvarlig for vedtakene, departementet ble 12. desember 2003 nr. 1509 delegert myndigheten etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd første og annet punktum.