Ny forskrift om flypassasjerers utvidete rettigheter ved overbooking

Samferdselsdepartementet fastsatte 17. februar 2005 forskrift om gjennomføring av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 261/2004 av 11. februar 2004 om fastsettelse av felles regler for erstatning og assistanse til passasjerer ved nektet ombordstigning og ved innstilt eller vesentlig forsinket flyging samt om oppheving av forordning (EØF) nr. 295/91.

Lovtidend    18. februar 2005    👤Knut Davidsen   

Forskriften gjennomfører Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 261/2004 og trer i kraft straks. Flypassasjerer som blir nektet ombordstigning på grunn av blant annet overbooking og kanselleringer får utvidet rett til erstatning fra flyselskapene. De nye reglene for nektet ombordstigning ("denied boarding") gjelder for flypassasjerer i hele EØS-området og for alle typer flyginger. Flyselskapene er forpliktet til å informere passasjerene om deres rettigheter.
Som en midlertidig ordning skal Reklamasjonsnemda for rutefly behandle klager fra passasjerer på SAS Braathens, Norwegian og Widerøe, klager fra passasjerer på alle andre flyselskap skal behandles av Luftfartstilsynet. Detaljer om rettighetene finner du her.