Ny forskrift om folkeregistrering

Skattedirektoratet fastsatte 9. november 2007 ny forskrift om folkeregistrering. Forskriften trer i kraft 1. januar 2008.

Lovtidend    23. november 2007    👤Knut Davidsen   

Skattedirektoratet fastsatte 9. november 2007 ny forskrift om folkeregistrering. Forskriften trer i kraft 1. januar 2008.

Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering § 14 og § 15. Fra samme tidspunkt som forskriften trer i kraft oppheves Finansdepartementets regler for folkeregistrenes opplysningsvirksomhet mv. fastsatt 25. januar 1971, forskrift 25. oktober 1982 nr. 1525 om utstedelse av fødselsattester i folkeregistrene, forskrift 4. mars 1994 nr. 161 om folkeregistrering og forskrift 14. februar 1995 nr. 125 om D-nummer.