Ny forskrift om narkotika

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte 14. februar 2013 forskrift om narkotika (narkotikaforskriften). Den nye forskriften definerer hva som er narkotika på en mer presis måte enn tidligere, og dette vil gjøre det enklere for politi, tollvesenet og rettsapparatet å avgjøre om et stoff regnes som narkotika i Norge. 

Lovtidend    22. februar 2013    👤Knut Davidsen   

Helse- og omsorgsdepartementet fastsatte 14. februar 2013 forskrift om narkotika (narkotikaforskriften). Den nye forskriften definerer hva som er narkotika på en mer presis måte enn tidligere, og dette vil gjøre det enklere for politi, tollvesenet og rettsapparatet å avgjøre om et stoff regnes som narkotika i Norge. 

De nye reglene innebærer at mange nyutviklede narkotiske stoffer, som syntetiske cannabinoider, nå er å regne som narkotika. Det gis i forskriften også adgang til å listeføre grupper av stoff. Muligheten til å føre opp nye stoffgrupper gjør at myndighetene i mye større grad kan være i forkant av utviklingen og på forhånd definere nyutviklede narkotiske stoffer som narkotika. I narkotikalisten som er vedtatt som en del av forskriften, er det listeført 10 stoffgrupper. Disse gruppene dekker de aller fleste av de nyutviklede psykoaktive stoffene som fagmyndighetene har avdekket siden 2011. Forskriften opphever forskrift 30. juni 1978 nr. 8 om narkotika m.v. (Narkotikalisten). I tillegg endres begrepene «narkotika m.v.», «narkotika mv.» og «narkotika og psykotrope stoffer mv.» til «narkotika» i syv forskrifter.