Høyestrerett (Foto: Høyesterett.no)

Ny justitiarius i Høyesterett

I statsråd 19. februar 2016 ble høyesterettsdommer Toril Marie Øie utnevnt til høyesterettsjustitiarius. Øie er den første kvinnelige lederen av Høyesterett.

Artikkel    19. februar 2016    👤Knut Davidsen   

Toril M. Øie ble født i 1960 og avla juridisk embetseksamen i 1986. Etter studiene begynte hun Lovavdelingen i Justisdepartementet som førstekonsulent, deretter lovrådgiver og avdelingsdirektør.

Fra 1988 til 1990 hadde hun permisjon fra departementet for å være dommerfullmektig, konstituert herredsrettsdommer og sorenskriver ved Strømmen sorenskriverembete. Hun har også undervist ved Det juridiske fakultet i Oslo i mange år, samt skrevet lærebøker og artikler. Siden 2004 har hun vært dommer i Høyesterett.

Lovdata gratulerer Toril M. Øie med utnevnelsen til høyesterettsjustitiarius.