Ny kommentarutgave med lenking til/fra Lovdata

Nå får du også tilgang til den blå kommentarutgaven til helseregisterloven direkte fra Lovdata.  Hele 13 blå kommentarutgaver er således  lenket til systemet.  Kommentarutgaven til helseregisterloven er skrevet av Christine Lie Ulrichsen og Sverre Engelschiøn.  Begge forfatterne har jobbet i mange år i Datatilsynet og har vært fagansvarlige for spørsmål knyttet til personvern og behandling av helseopplysninger.  Det forutsettes abonnement både på kommentarutgaver.no og på Lovdata Online for at lenkene skal fungere.  Universitetsforlagets blå kommentarutgaver er en innarbeidet bokserie som benyttes som oppslags- og referanseverktøy av advokater, dommere og andre jurister.  Serien består av rundt 40 kommentarutgaver, og det kommer flere nettbaserte utgaver i løpet av høsten.

Søketips    24. september 2012    👤Lovdata   

Nå får du også tilgang til den blå kommentarutgaven til helseregisterloven direkte fra Lovdata.  Hele 13 blå kommentarutgaver er således  lenket til systemet.  Kommentarutgaven til helseregisterloven er skrevet av Christine Lie Ulrichsen og Sverre Engelschiøn.  Begge forfatterne har jobbet i mange år i Datatilsynet og har vært fagansvarlige for spørsmål knyttet til personvern og behandling av helseopplysninger.  Det forutsettes abonnement både på kommentarutgaver.no og på Lovdata Online for at lenkene skal fungere.  Universitetsforlagets blå kommentarutgaver er en innarbeidet bokserie som benyttes som oppslags- og referanseverktøy av advokater, dommere og andre jurister.  Serien består av rundt 40 kommentarutgaver, og det kommer flere nettbaserte utgaver i løpet av høsten.