Straffeloven 2005 Illustrasjon. Foto: Linn AT Pettersen

Ny straffelov trer i kraft 1. oktober 2015

Lov 20. mai 2005 nr. 28 om straff (straffeloven) trer i kraft 1. oktober 2015.  Den nye straffeloven erstatter straffeloven av 1902, som oppheves fra samme dato.

Artikkel    1. oktober 2015    👤Lovdata   

Straffeloven 2005 er vedtatt i flere omganger, men med unntak for  Kapittel 16. Folkemord, forbrytelse mot menneskeheten og krigsforbrytelse, som ble satt 7. mars 2008, trer resten av loven i kraft 1. oktober 2015. Ikraftsetting av loven skjer ved lov 19. juni 2015 nr. 65 om ikraftsetting av straffeloven (straffelovens ikraftsettingslov), som endrer § 411. Ikraftsetting , i straffeloven 2005.

Grunnene til at det har gått så lang tid fra straffeloven 2005 ble vedtatt til den settes i kraft er flere. Det ble opprinnelig tatt sikte på at ikraftsetting av straffeloven 2005 skulle skje som en del av et større arbeid med å tilpasse politiets datasystemer. Det ble lagt til grunn en gjennomføringsperiode på tre år etter at arbeidet med å erstatte systemene startet. Dette arbeidet ble senere koblet til en mer generell videreutvikling av norsk politi - det såkalte Merverdiprogrammet.

Det viste seg at arbeidet med det samlede Merverdiprogrammet tok lenger tid enn antatt. På denne bakgrunn ble det besluttet å fremskynde arbeidet med ikraftsetting av straffeloven 2005. Implementeringen av straffeloven 2005 gjøres derfor i eksisterende systemer.