Ny tollforskrift

Finansdepartementet og Toll- og avgiftsdirektoratet vedtok 17. desember 2008 ny forskrift til tolloven.

Lovtidend    30. desember 2008    👤Dag T Hoelseth   

Finansdepartementet og Toll- og avgiftsdirektoratet vedtok 17. desember 2008 ny forskrift til tolloven.

Forskrift 17. desember 2008 nr. 1502 til lov om toll og vareførsel (tollforskriften), som erstatter 28 forskrifter, trer i kraft 1. januar 2009 samtidig med lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven).