Nye beskyttede betegnelser

Mattilsynet har vedtatt forskrift 3. november 2010 nr. 1400 om beskyttelse av Badsturøkt kjøtt på namdalsk vis som betegnelse for tradisjonelt særpreg og forskrift 4. november 2010 nr. 1402 om vern av Villsau frå Norskekysten som geografisk nemning, med ikrafttredelse straks.

Lovtidend    5. november 2010    👤Dag T Hoelseth

Mattilsynet har vedtatt forskrift 3. november 2010 nr. 1400 om beskyttelse av Badsturøkt kjøtt på namdalsk vis som betegnelse for tradisjonelt særpreg og forskrift 4. november 2010 nr. 1402 om vern av Villsau frå Norskekysten som geografisk nemning, med ikrafttredelse straks.

Beskyttede betegnelser er ifølge nettstedet Beskyttedebetegnelser.no en offentlig merkeordning som skal sikre at norske matskatter får den beskyttelsen og anerkjennelsen de fortjener.

Målet med merkeordningen er å bidra til et større matmangfold og økt verdiskapning ved å stimulere til regional og lokal matproduksjon. Ordningen reguleres av forskrift 5. juli 2002 nr. 698 om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler. Godkjenning av søknad om beskyttelse foretas av Mattilsynet.

Badsturøkt kjøtt på namdalsk vis kan brukes på nærmere angitte stykningsdeler av sau, lam, gris og elg som er badsturøkt i samsvar med gammel tradisjon fra Namdalen. Kjøttet skal være saltet, varmrøkt og ettertørket i badstue.

Villsau frå Norskekysten er kjøtt av sau av rasen Gammalnorsk sau, en rase også kjent under navnene austevoldssau, steinaldersau, ursau eller utegangersau. Benevnelsen omfatter ferske eller frosne hele skrotter eller stykningsdeler og kjøttet skal ha dyp rødlig farge og god marmorering. Det geografiske området for produksjonen av Villsau fra Norskekysten er avgrenset til områder med kystlynghei på norskekysten.

Begge forskriftene har et vedlegg som forteller mer om produktets historiske bakgrunn, tradisjonelle produksjonsmetode, opprinnelse og geografiske tilknytning.

 

Tidligere godkjente beskyttede betegnelser