Nye byggeforskrifter

I Norsk Lovtidend Avd. I ble det 9. april 2010 kunngjort to nye forskrifter til plan- og bygningsloven (2008):

Lovtidend    9. april 2010    👤Dag T Hoelseth

I Norsk Lovtidend Avd. I ble det 9. april 2010 kunngjort to nye forskrifter til plan- og bygningsloven (2008):

Byggesaksforskriften trer i kraft 1. juli 2010, med unntak av § 14-2, § 14-4, § 14-5, § 14-6 og § 14-7, som trer i kraft 1. juli 2011. Fra 1. juli 2010 oppheves forskrift 24. juni 2003 nr. 749 om saksbehandling og kontroll i byggesaker (SAK) og forskrift 22. januar 1997 nr. 35 om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF).

Byggteknisk forskrift trer i kraft 1. juli 2010.