Nye førerkort - endringer i førerkortforskriften

Fra 19. januar 2013 utsteder trafikkstasjonene ny førerkortmodell. Dette gjelder dem som tar førerkort for første gang, fornyer førerkortet eller utvider førerretten. Det nye førerkortet kommer som en følge av nye førerkortregler i EU, og er i kredittkortstørrelse, det formatet som Norge har hatt siden 1998. Førerkortet får flere sikkerhetsdetaljer som gjør det  vanskeligere å forfalske. Førerkortet blir nå utstedt for inntil 15 år.

Søketips    18. januar 2013    👤Lovdata   

Fra 19. januar 2013 utsteder trafikkstasjonene ny førerkortmodell. Dette gjelder dem som tar førerkort for første gang, fornyer førerkortet eller utvider førerretten. Det nye førerkortet kommer som en følge av nye førerkortregler i EU, og er i kredittkortstørrelse, det formatet som Norge har hatt siden 1998. Førerkortet får flere sikkerhetsdetaljer som gjør det  vanskeligere å forfalske. Førerkortet blir nå utstedt for inntil 15 år.

Førerkortet må da  fornyes med nytt bilde og signatur, men uten prøve. Likevel er det datoene i tabellen på baksiden av førerkortet som sier hvor lenge du kan kjøre i de ulike førerkortklassene. For tungbilførere, eller andre som må fornye oftere, er det derfor viktig å sjekke baksiden av førerkortet. For de som allerede har førerkort, vil de nye reglene ha liten betydning, alle får beholde rettighetene de hadde før 19. januar 2013.

Reglene om det nye førerkortet kommer sammen med en rekke andre endringer i forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort. Endringene ble vedtatt ved forskrift 8. mars 2011 nr. 259, forskrift 21. juni 2012 nr. 632 og forskrift 11. januar 2013 nr. 27. Endringene trer i kraft 19. januar 2013, og forskrift 19. januar 2004 nr. 298 vil fra samme dato være oppdatert med alle endringene.