Nye forskrifter om avfall og forurensning

Miljøverndepartementet fastsatte 1. juni 2004 forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) og forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Begge forskriftene trådte i kraft 1. juli 2004 og opphever hhv. 15 og 30 forskrifter.

Lovtidend    1. juli 2004    👤Knut Davidsen