Nye forskrifter om offentlige anskaffelser og innkjøpsregler

I statsråd 7. april 2006 ble det fastsatt forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester).

Lovtidend    11. april 2006    👤Knut Davidsen   

Forskriftene blir satt i kraft fra den tid departementet bestemmer. Dette fordi direktiv 2004/18/EF (innkjøpsdirektivet), som ligger til grunn for forskriftene, ikke er ferdigbehandlet i EØS-systemet, og er foreløpig ikke en del av EØS-avtalen. Fra ikrafttredelsestidspunktet oppheves forskrift 15. juni 2001 nr. 616 om offentlige anskaffelser og forskrift 5. desember 2003 nr. 1424 om innkjøpsregler for oppdragsgivere innen vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon (forsyningssektorene).