Nye lover om bustadbyggjelag og burettslag

Lov 6. juni 2003 nr. 38 om bustadbyggjelag (bustadbyggjelagslova)og lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova) med endringer i lov 17. juni 2005 nr. 94 ble satt i kraft 15. august 2005.

Lovtidend    15. august 2005    👤Knut Davidsen   

  • Blant bestemmelsene i burettslagsloven som trådte i kraft 15. august 2005:
  • Andelseiernes bruk av leiligheten reguleres nå gjennom loven og ikke gjennom en husleiekontrakt. Borettslagsleilighetene er nå eierleiligheter, ikke leieleiligheter.
  • Rett til utleie av boligen utvides, men hovedregelen er fortsatt at andelseieren skal bruke boligen selv.
  • Det er eierbegrensning for kommuner, arbeidsgivere og selskaper, de kan eie maksimalt 30 % av andelene i et borettslag.
  • Kjøpere av borettslagsleiligheter får samme forbrukervern som kjøpere av selveierboliger, både avhendingslova og bustadoppføringslova skal gjelde.
  • Forkjøpsrett skal nå bestemmes av borettslaget, både hvem som skal ha forkjøpsrett og fristen for å gjøre bruk av den.
  • Andelseiernes vedlikeholdsansvar og erstatningregler ved forsømt vedlikehold.
  • Regnskapene for borettslag blir tilnærmet reglene for føring av regnskap for aksjeselskaper, se forskrift av 30. juni 2005 nr. 745.
  • Omdanning fra borettslag til sameie (selveierleiligheter) blir enklere.

Bustadbyggjelagslova opphever lov 4. februar 1960 nr. 1 om boligbyggelag og burettslagslova opphever lov 4. februar 1960 nr. 2 om borettslag. Kapittel 6 og enkelte bestemmelser i burettslagslova er ikke i kraft, dette gjelder registreringen i grunnboken av andelene i borettslaget.