Nye odelstingsproposisjoner - statsråd 2. april 2004

I statsråd 2. april 2004 ble det fremmet 13 odelstingsproposisjoner, bl.a. forslag til ny lov om personell i Forsvaret, forslag om prøveordning for sprøyterom, endringer i straffeloven, politiloven, introduksjonsloven og utlendingsloven. Les statsrådslisten og finn lenker her.

Lovtidend    2. april 2004    👤Knut Davidsen