Rød Lovdata-løve på grå bakgrunn

Nye regler for å reise med kjæledyr

1. juni 2016 trer nye regler for å reise til Norge med kjæledyr i kraft. Det blir tillatt å ha med seg fugler, kaniner og gnager på reise. Det kommer også nye pass til hund, katt og ilder, men du trenger ikke å bytte ut dyrets gamle pass dersom dette er utstedt før 1. juni 2016.

Lovtidend    1. juni 2016    👤Knut Davidsen   

Forskrift 19. mai 2016 nr. 542 om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften) innebærer at du ikke lenger får unntak fra kravet om ID-merking og pass for katter og ildere som reiser mellom Sverige og Norge. Reglene gjelder kun for reise til Norge, skal du reise til et annet land må du sjekke hvilke regler som gjelder landet du skal besøke. Mattilsynet er ansvarlig for forskriften, og de har utarbeidet en egen veileder for dem som skal reise med hund, katt eller ilder.

Her kan du finne mer informasjon om de nye reglene.