Nye regler for barnebidrag

Fra 1. oktober 2003 er det nye regler for behandling av barnebidrag. Barne- og familiedepartementet har laget en kort beskrivelse av de nye reglene, og viser også til aktuelle lenker.

Lovtidend    6. oktober 2003    👤Knut Davidsen

Disse lenkene er Trygdeetatens bidragsveileder ,
Trygdeetatens informasjonssider om nye bidragsregler,
Hovedinnholdet i de nye bidragsreglene og
Vanlige spørsmål om barnebidrag.

Se også Lovdatas nyhet 1. oktober 2003 om lovendringene som trådte i kraft på grunn av de nye reglene.