Nye regler for beregning av barnebidrag m.m.

Lov 15. juni 2001 nr. 37 om endringer i barnelova, forskotteringsloven og i enkelte andre lover (nye regler for beregning av barnebidrag m.m.) trer i kraft 1. oktober 2003 iflg. res. 31. januar 2003 nr. 78.

Lovtidend    11. februar 2003    👤Knut Davidsen   

I forbindelse med lovendringen er det fastsatt forskrift om overgangsreglar i samband med nye reglar om fastsetjing av fostringstilskot.

Det er også fastsatt :

  1. - Forskrift om endring i forskrift om gebyr for offentlig fastsettelse av barnebidrag.
  2. - Forskrift om særtilskot.
  3. - Forskrift om samla fastsetjing av tilskot i visse tilfelle.
  4. - Forskrift om fastsetjing og endring av fostringstilskot.