Nye regler for boksalg

I statsråd 29. april 2005 ble forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker fastsatt.

Lovtidend    29. april 2005    👤Kaja Kelder

Forskrift 29. april 2005 nr. 367 om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker trer i kraft 1. mai 2005 og gjelder til 31. desember 2010.

Forskriften gjelder visse typer samarbeid mellom foretak eller sammenslutninger av foretak ved omsetning av bøker som hovedsakelig er ment for det norske markedet.

Fra 1. mai 2005 vil skjønnlitterære bøker ha faste priser i utgivelsesåret og fram til 30. april året etter. Det gjelder også billigbøker. For særlig ressurskrevende utgivelser kan leverandøren forlenge fastprisperioden inntil sju år mot å tilby sine forhandlere full returrett.

Alle distribusjonskanaler kan nå gi opptil 12,5 prosent rabatt.

Fastprisordningene for skolebøker og for fagbøker til høyere utdanning opphører etter en overgangsordning.

Se departementets nyhetssider for mer informasjon