Artikkelbilde for Europalov-artikler

Nye regler for EU-kontroll fra 2018

EU vedtok i 2014 tre direktiver for styrking av kontrollen med at sikkerhetsmessige og miljømessige krav til kjøretøyer er oppfylt. Direktivene inngår i den såkalte kjøretøykontrollpakken og skal i prinsippet anvendes fra 20. mai 2018 i hele EØS-området.

Artikkel    29. august 2016    👤Lovdata   

Direktivene krever norsk lovendring og bevilgningsvedtak. Regjeringen har nå bedt om Stortingets samtykke til innlemmelsen av regelverket i EØS-avtalen. EØS-komiteen gjorde vedtak om dette allerede i 2015 med forbehold om godkjenning av parlamentene i Norge og Island. Direktivene inngår i den såkalte kjøretøykontrollpakken og skal i prinsippet anvendes fra 20. mai 2018 i hele EØS-området.

Les mer om saken på europalov.no