Norsk rettstidende

Nytt elektronisk hefte av Norsk Retstidende er publisert

Følg med på nye, interessante avgjørelser fra Høyesterett.  Tegn et abonnement og få tilgang til leservennlige avgjørelser tilpasset PC, nettbrett og mobiltelefon. 

Nyhet    9. mai 2016    👤Lovdata

I det nyeste heftet av Norsk Retstidende finner du 9 nye, interessante saker - hvorav to er sivile dommer. 

I den ene dommen ble det slått fast at det ikke er grunnlag for erstatning etter bilansvarslova når avdøde har begått selvmord.

Den andre dommen gir veiledning om virkningen av forvaltningsvedtak i senere rettssaker og om forståelsen av arbeidsmiljølovens bestemmelse om deltidsansattes fortrinnsrett til nye stillinger.

Norsk Retstidende inneholder alle interessante avgjørelser fra Høyesterett inkludert avgjørelser fra ankeutvalget. Hver avgjørelse har et sammendrag skrevet av redaktør Nils Erik Lie.  Avgjørelsene blir tilgjengelige kort tid etter at de er avsagt.  De elektroniske heftene kan lastes ned i e-bokformat eller som PDF.

Abonnentene vil motta et varsel i e-post når et nytt hefte med avgjørelser er publisert.

Du benytter betalingskort og kan lese de første heftene med en gang. Hvis du ikke blir fornøyd, kan du avbryte kjøpet i løpet av de 30 første dagene.

Hvis minst 10 personer i en virksomhet ønsker tilgang til Norsk Retstidende og Lovdata Flaggsaker, kan vi sende faktura.

Les mer og tegn abonnement