Artikkelbilde for Europalov-artikler

Nytt EØS-regelverk for skipsutstyr

Fra 18. september skal EUs reviderte direktiv 2014/90/EU for skipsutstyr gjelde i hele EØS-området. Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen ved skriftlig prosedyre 26. august 2016, og ny norsk forskrift om skipsutstyr vil trolig bli fastsatt med det første. 

Artikkel    5. september 2016    👤Lovdata   

Formålet med direktivet er å harmonisere gjennomføringen av internasjonale krav til skipsutstyr der dette åpner for fortolkninger. Basert på en samsvarserklæring etter godkjenning av et teknisk kontrollorgan, kan produsenter eller importører påføre rattmerket (wheelmark) på skipsutstyret. Samsvarserklæringen og rattmerket sikrer at skipsutstyret kan brukes på ethvert skip flagget i det indre marked. Direktivet skjerper samtidig kravet til markedsovervåkning av at skipsutstyr plassert i markedet oppfyller gjeldende krav. I Norge er krav til skip og utstyr hjemlet i skipssikkerhetsloven med Sjøfartsdirektoratet som kontrollmyndighet. Markedskontroll av elektronisk kommunikasjonsystyr er imidlertid lagt til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Det nye direktivet opphever det opprinnelige skipsutstyrsdirektivet 96/98/EF fra 1996.

Les mer om saken på europalov.no