Beskrivelse av filen.

Nytt i kommentarutgaver.no: ligningsloven

Få tilgang til lovkommentarene direkte fra Lovdata Pro.

Nyhet    8. april 2015    👤Lovdata

Lovdata samarbeider med Universitetsforlaget om tilgang til lovkommentarer i kommentarutgaver.no.  Universitetsforlaget tilbyr virksomheter med 1 - 2 ansatte en gunstig pakkepris på alle kommentarutgavene i år. Det er også mulig å abonnere på selvvalgte pakker av enkelttitler. Lovdata har allerede satt ned prisen for enkeltpersonforetak.

Pr. i dag teller kommentarutgaver.no mer enn 20 digitale, oppdaterte kommentarutgaver.  Du får gratis prøvetilgang i 30 dager ved å gå til kommentarutgaver.no.  Her kan du også se hvilke kommentarutgaver som er tilgjengelige, og du kan bestille et abonnement.

Universitetsforlagets  blå kommentarutgaver er en innarbeidet bokserie som benyttes som oppslagsverk og referanseverktøy av advokater, dommere og andre jurister.  Tjenesten inneholder kommentarutgaver samt annen juridisk faglitteratur - alt lenket mot Lovdata Pro.

Når du klikker på symbolet  fra en paragraf, kommer du direkte til paragrafens lovkommentarer.

Har du et abonnement på  Lovdata Pro fra før, får du tilgang til lovkommentarene ved å tegne et abonnement på kommentarutgaver.no