Nytt Lovdata onsdag 6. november

Nettstedet for folk flest, Lovdatas Åpne sider, vil som i dag, inneholde lover, forskrifter og nye rettsavgjørelser, men veien fram til informasjonen blir annerledes. Nettstedet blir også tilpasset bruk på mobile løsninger.

Vårt andre nye system Lovdata Pro, er for alle som utfører juridiske arbeidsoppgaver, Brukerne får et helt nytt verktøy som effektiviserer alt juridisk arbeid når mulighetene tas i bruk. Erfaringen fra testperioden er at brukerne raskt lærer seg å bruke systemet og sparer mye tid. For at den enkelte bruker skal få rask tilgang til informasjon og sine verktøy, går man inn i systemet med e-postadressen sin på arbeidsstedet og et selvvalgt, personlig passord.

For at endringene ikke skal komme for brått på deg 6.november, kan du allerede nå registrere deg som bruker.

Har du spørsmål om hvordan du registrerer deg som bruker av Lovdata Pro kan du kontakte marked@lovdata.no