Omorganisering av departementene

I statsråd 1. oktober 2004 har Kongen besluttet at omorganiseringen av departementene som ble varslet 18. juni i år skal gjelde fra dags dato.

Lovtidend    1. oktober 2004    👤Dag T Hoelseth   

Omorganiseringen innebærer at det opprettes et Arbeids- og sosialdepartement, et Helse- og omsorgsdepartement og et Moderniseringsdepartement. Samtidig endrer Landbruksdepartementet navn til Landbruks- og matdepartementet og Fiskeridepartementet til Fiskeri- og kystdepartementet.

Sosialdepartementet, Helsedepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet legges ned. Les vedtaket her.

Omorganiseringen medfører også endringer i Lovdatas baser. Arbeidet med dette vil ta noen dager. Det anbefales at man ved lenking til forskrifter på Lovdatas hjemmeside følger lenkeinformasjonens pkt. 2.2 for å unngå lenkeråte.