Omsetningsforbud for barnemat

Statens næringsmiddeltilsyn fastsatte 11. april 2003 omsetningsforbud, inntil videre, for barnemat på glass. Les vedtaket her.

Lovtidend    15. april 2003    👤Knut Davidsen

Omsetningsforbudet gjelder Spaghetti med kjøttsaus - 8 mnd merket med lotnummer UORDP, produktet er merket best før 01.01 2004. Produktet er produsert av Nestlé Norge A/S.