Omsetningsforbud for enkelte spekede kjøttprodukter

Mattilsynet fastsatte 7. april 2006 forskrift om endring i forskrift om omsetningsforbud for enkelte spekede kjøttprodukter.

Lovtidend    11. april 2006    👤Knut Davidsen   

Omsetningsforbudet gjelder avgrensede produksjoner av pølsetypene Pepperoni, Fårepølse, Stabburpølse, Salami, Spesialsalami og Salami uten hvitløk. Beslutningen er tatt på bakgrunn av nye opplysninger som har kommet frem under Mattilsynets løpende etterforskningsarbeid, de nye produktene er produsert samme dag som de tidligere fjernede produktene

Se Mattilsynets hjemmeside for ytterligere informasjon.