Omsetningsforbud for gresk fetaost

Statens næringsmiddeltilsyn har vedtatt destruksjon og forbud mot omsetning av et parti fetaost fra Hellas. Les forskriften her. Se også SNTs hjemmeside for nærmere informasjon.

Lovtidend    11. juli 2003    👤Dag T Hoelseth