Opphevelse av forskrift om åpningstider annen pinsedag

Kultur- og kirkedepartementet har 19 .april 2005 opphevet forskrift 18. mars 2005 nr. 240 om åpningstider annen pinsedag, se vedtaket her.

Lovtidend    19. april 2005    👤Knut Davidsen   

Opphevelsen medfører at faste utsalgssteder dermed ikke har tillatelse til å holde åpent annen pinsedag mellom kl. 14.00 og 20.00. Faste utsalgssteder skal derfor som hovedregel holde stengt fra lørdag 14. mai kl. 16 til og med tirsdag 17. mai 2005. Utsalgssteder som til vanlig holder åpent på søndager vil også kunne holde åpent på annen pinsedag. Dette gjelder blant annet mindre dagligvarebutikker og blomsterutsalg.