Opphevelse av åpningstidsloven

Lov 26. juni 1998 nr. 43 om åpningstider for utsalgssteder (åpningstidsloven) oppheves 1. april 2003. Åpningstider blir fra samme dato regulert av lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred § 5, og vil fra nå bare gjelde helligdager og høytidsdager, se også lov 26. april 1948 om 1 og 17 mai som høgtidsdager § 1.

Lovtidend    2. april 2003    👤Knut Davidsen

Lovendringen bygger på Sem-erklæringen for regjeringen Bondevik II. Det ble iregjeringens samarbeidsavtale sagt at "Samarbeidsregjeringen vil (....) oppheve åpningstidsloven. Bestemmelser som regulerer og begrenser åpningstider på søn- og helligdager, overføres til helligdagslovgivningen." Lovendringen innebærer at forretninger som hovedregel skal holde stengt helligdager og også høytidsdager. Forretninger med salgsflate under 100 kvm og bensinstasjoner med salgsflate under 150 kvm kan holde åpent på søndager. Unntaket fra åpningstidsbestemmelsene for "typiske turiststeder" vil også bestå. Les odelstingsproposisjonen her.