Opphevelse av risikosoner - aviær influensa

Det sentrale Mattilsynet ved hovedkontoret fastsatte 31. mai 2006 endring i forskrift om midlertidige forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap.

Lovtidend    31. mai 2006    👤Knut Davidsen

Endringene i forskriften trer i kraft straks og gjelder § 1 til § 9 og vedlegget til forskriften. Risikosonen, som innebar at fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap måtte holdes inne i hele landet, er nå opphevet. Les mer om endringene på Mattilsynets hjemmeside.