Orderud-dommen

5. april 2002 avsa Eidsivating lagmannsrett dom i Orderud-saken. De fire tiltalte fikk henholdsvis 21, 21, 16 og 18 års fengsel. Les dommen her.

Avgjørelse    5. april 2002    👤Knut Davidsen