Oslo tingrett - Folkemord i Rwanda

Oslo tingrett avsa 14. februar 2013 dom TOSLO-2012-106377 som gjaldt medvirkning til overlagt drap på et stort antall personer. Drapene var en del av folkemordet som fant sted i Rwanda i 1994. Straffen ble fastsatt til fengsel i 21 år.

Avgjørelse    15. februar 2013    👤Gudrun W Amble   

Oslo tingrett avsa 14. februar 2013 dom TOSLO-2012-106377 som gjaldt medvirkning til overlagt drap på et stort antall personer. Drapene var en del av folkemordet som fant sted i Rwanda i 1994. Straffen ble fastsatt til fengsel i 21 år.