Dommerklubbe

Oslo tingrett – kjennelse om blokkering av nettilgang

Oslo tingrett avsa 1. september 2015 kjennelse i sak som gjaldt en begjæring fra flere rettighetshavere til film- og musikkverk om at retten skulle pålegge flere internettilbydere å blokkere tilgangen til syv nettsteder der opphavsretten krenkes.

Avgjørelse    4. september 2015    👤Dag T. Hoelseth

Den såkalte Rettighetsalliansen, som består av blant andre selskapene Warner Bros. Entertainment Norge AS og Disney Entertainment Inc., fikk i retten medhold på alle punkter i begjæringen om å hindre eller vanskeliggjøre tilgangen til syv nedlastingssider som krenker opphavsretten, jf. åndsverkloven § 56c flg. Søksmålet var rettet mot Telenor Norge AS med flere. Kjennelsen TOSLO-2015-67093 kan leses her.