Overenskomster med fremmede stater

Traktattekstene som publiseres i tidsskriftet "Overenskomster med fremmede stater" legges også inn i gratisdatabasen, "Utenriksdepartementets traktatregister".

Lovtidend    14. januar 2004    👤Kari Gyllander   

Tidsskriftet publiseres av Utenriksdepartementet, og avtalene som publiseres der, legges inn under sine respektive hovedopplysninger (f.o.m. hefte 5/1992) i den ovennevnet databasen, som er et samarbeidsprosjekt mellom Utenriksdepartementet og Lovdata. Tekstene finnes under de røde knappene på skjermbildet for hovedopplysninger merket hhv. "Norsk tekst" og "Original tekst".