Beskrivelse av filen.

Oversatte norske lover og forskrifter

Norske lover og forskrifter blir vedtatt på bokmål eller på nynorsk. Regelverket blir ikke offisielt oversatt til andre språk, men det finnes oversatte utgaver av viktige lover og forskrifter. Disse lovene og forskriftene kan finnes på forskjellige nettsider.

Artikkel    25. september 2014    👤Knut Davidsen   

Den viktigste kilden til oversatte lover og forskrifter er en tjeneste levert av Juridisk bibliotek i Oslo, her finnes en kronologisk liste over oversatte lover og en tilsvarende liste for oversatte forskrifter. Man kan også  søke frem den ønskede loven eller forskriften ved dato eller tittel. Departementer, direktorater og tilsyn har noe av sitt regelverk oversatt, se for eksempel utlendingsloven på engelsk hos Utlendingsdirektoratet (UDI) og arbeidsmiljøloven (PDF) på engelsk hos Arbeidstilsynet. Hos forskjellige private aktører finnes også oversatte lover og forskrifter. Felles for disse tjenestene er at de krever medlemskap og innlogging eller koster penger.