Fritidsbåt

Påbud om flyteutstyr i fritidsbåter

Alle som er i fritidsbåter under åtte meter må ha på seg egnet flytevest eller redningsvest når båten er i fart.

Artikkel    15. juli 2016    👤Knut Davidsen   

Lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter (småbåtloven) § 23 a om bruk av egnet flyteutstyr om bord ble satt i kraft 1. mai 2015. Paragrafens første ledd innebærer en plikt for alle, i båter som er mindre enn åtte meter, til å ha på seg egnet flyteutstyr når båten er i fart. Båtfører har ansvaret for at barn under 15 år har lovpålagt utstyr. Paragrafens annet ledd gir hjemmel til å fastsette forskrift om unntak fra kravet om flyteutstyr, unntakene gjelder der sikkerheten generelt er ivaretatt på annet vis. Unntakene er fastsatt i forskrift 27. april 2015 nr. 409, som også ble satt i kraft 1. mai 2015. Disse unntakene er for personer i tråbåt eller robåt (utleiebåt) på innsjøer som er mindre enn 0,5 kvadratkilometer eller på et avgrenset område inntil 500 meter fra land. Unntaket gjelder også personer som deltar i organisert idrett eller konkurranser. Det er en forutsetning at sikkerhetsbestemmelser fastsatt av den respektive idrettsorganisasjonen følges.